اللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَک َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

آیا میدانیدبعضی ازمردم دنیادرشب اول سال نوچه عادات وعقایددارد؟ - پرستوی مهاجر

پرستوی مهاجر

الهم عجل لولیک الفرج

آیا میدانیدبعضی ازمردم دنیادرشب اول سال نوچه عادات وعقایددارد؟

چهارشنبه 14 دی‌ماه سال 1390 07:23 ب.ظ نویسنده: مسافر نظرات: 1 نظر چاپ

درهریک ازکشورهای جهان رسیدن سال نورابه طریقی خاص جشن می گیرد.ازجمله : 

درروسیه درساعت ۱۲ دختران ازخانه هاشون برون میادوازاولین مردی که بگذردنامش رامی پرسند وشوهرآتیه ایشان قطعابه آن نام خاهدبود.  

 

درانگلستان :میان زنگ اول ودوازدهم ساعت نیمه شب اول سال باید...

درانگلستان : 

 

میان زنگ اول ودوازدهم ساعت نیمه شب اول سال باید این کارهاراانجام داد. 

 

۱ - سه آرزوی خودرا روی کاغذبایدروی کاغذ نوشت. 

۲ - کاغذرابایدسوزاند 

۳ - سوخته ای کاغذرابایددرجام شراب ریخت  

۴ - جام رابایدسرکشید.. واگراین کارهادراین فاصله کوتاه انجام گیرد قطعا یکی ازسه آروزبرآورده خواهندشد. 

 

درآلمان : 

 

نیمه شب مقدارسرب درقاشق آب می کنند بعدآنراناگهان درآب سردی می ریزند. وازشکلی که بخودمی گیردآینده خویش رافال می زنند. 

 

درآرژانتین : 

 

برای این که به وضع مالی خودرسال آینده پی ببرند درشب اول سال سه عددسیب زمینی راانتخاب می کنند.یک راکاملاپوست می کنند ودومی رانصفه پوست می کنند.وسومی راباپوست نگه میدارند. وبعدهرسه سیب زمین راروی تخت خودمی گذارند. 

ونیم شب درتاریکی بطرف تخت رفته یکی ازسه سیب زمینی رابرمیدارند. اگرسیب پوست داربه دست شان آمدمعلوم میشه که درسال آینده ثروت زیادی به دست شان خواهندآمد. 

وسیب نیم پوست علامت ثبات وضع  وسیب بی پوست علامت خرابی اوضاع مالی درسال آینده خواهدبود. 

 

درشیلی : 

   

سال نوراباخالی کردن توپ اعلام می کنند. وچون دراول سال درآنجا هواگرم است همه درمیدانها جمع می شوند واگرکسی بتواننددرست درنیمه شب اول سال زنی راکه ازهمه بیشتردوستش دارد ببوسدنانش توی روغن است وسال آینده خیلی برای اوخوش خواهدگذشت . 

 

درکره : 

 

 درروزاول سال وقتی دونفربه هم دیگرمی رسدبجای گفتن تبریک عیدوسال نو به همدیگرمی گویندخوب پیرشده ای !!! 

 

درژاپن : 

  

برای اینکه خوشبختی کسی تامین شود. بایددرروزاول سال هیچ قرضی نداشته باشد به همین جهت بانک های ژاپن دراول سال تانیمه شب بازاست . 

 

درآسپانیا :  

 

باید باهرزنگ ساعت دوازده یک حبه انگورخورد!!!